HASÍCÍ PŘÍSTROJE

3. srpna 2006 v 9:47 | Stanislav Grim |  Požární taktika
HASÍCÍ PŘÍSTROJE
Slouží k rychlím likvidacím vznikajícího požáru slouží přenosné, pojízdné a přívěsné hasící přístroje.

Podle použitého hasiva rozeznáváme několik druhů hasících přístrojů:
- vodní
- pěnové
- práškové
- CO2
- halonové

Vysvětlení některých symbolů vyskytujících se jako označení přístrojů:
W -vodní
VP -vzduchopěnový
P -práškový s práškem na bázi hydrouhličitanu sodného
PG -práškový s práškem na bázi fosforečnanu amonného
CO2-hasící přístroj plněný oxidem uhličitým
H -hasivo je vytlačováno pomocí plynu uloženého v tlakové patroně nebo lahvi
L -k vytlačení hasiva se používá vzduch stlačený v přístroji
i -tlaková patrona je uložená uvnitř hasícího přístroje
N -přístroj není mrazuvzdorný
6 -číselné označení udává množství hasiva(v kg nebo v l)

Rozeznáváme čtyři třídy požárů:
Třída A-hoření pevných látek hořící plamenem nebo žhnoucích (kromě kovů,např.:dřevo,uhlí,textil,papír,seno,sláma,plastické hmoty,rašelina)
Třída B-hoření kapalných látek hořících plamenem (např.: benzín,nafta, petrolej,olej,barvy a laky,ředidla,alkoholy,éter,aceton,toluen,sirouhlík)
Sem patří i látky za běžné teploty tuhé, ale zkapalňující za zvýšené teploty při požáru,např.:tuky,vosky,mazadla,asfalt,pryskyřice.
Třída C-hoření plynných látek hořících plamenem (např.:metan, propan-butan,svítiplyn,zemní plyn,vodík,acetylen)
Třída D-hoření lehkých kovů (např.:hořčík a jeho slitiny s hliníkem)

VODNÍ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
Jsou plněny vodou s přísadou chemikálií pro zajištění mrazuvzdornosti.
Do činnosti se uvádějí ve svislé poloze úderem rukou na nárazník-tím se uvolní výtlačný prostředek (CO2)z uvnitř umístěné tlakové patrony,které vytvoří v přístroji provozní tlak.Zhruba po 5 s. stisknutím pistolové proudnice uvolníme proud hasiva,které usměrňujeme hadičkou s pistolovou proudnicí do ohniska požáru.Hašení lze přerušit uvolněním páky proudnice.
Voda má vysoké měrné i výparné teplo,její chladící efekt je vinikající.
Hasí proto především ochlazováním. Druhotný efekt je dusivý-vznikající vodní pára inertizuje okolí (zamezuje přístupu vzdušného kyslíku).
Používají se pro požáry třídy A. Nehodí se pro hořlavých kapalin a plynů nebo tam,kde hrozí velké škody promáčením.
Nesmějí se použít pro hašení požárů elektrických zařízení pod napětím a pro hašení látek třídy D.
Technické údaje:
typ přístroje - W 10 Hi-1 / W 6 Hi-2
Množství hasiva - 10l / 6l
Hmotnost přístroje - 20 kg / 11,7 kg
Dostřik - 6-8 m / 3-4 m
Doba činnosti - 60 s / 40 s

PĚNOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Dnes se používají přístroje na pěnu vytvořenou mechanickým způsobem- vzduchopěnové.Do činnosti se uvádějí v poloze dnem vzhůru úderem nárazníku na tvrdý předmět.Uvolněný výtlačný plyn (CO2)z uvnitř umístěné tlakové patrony vytvoří provozní tlak.Vodní roztok pěnidla je vytlačován z přístroje do výstřikové hubice,kde kde dochází k jeho napěnění.Jako pěnidlo se používá Afrodon.
Hasební účinek je především dusivý-vrstva pěny zabraňuje přístupu vzdušného kyslíku i přístupu tepla z plamene na povrch hořlaviny.
Druhotný účinek je chladící.
Používá se pro požáry třídy A a B,tzn. pro hašení pevných organických látek jako přístroje vodní a pro hašení hořlavých kapalin s výjimkou polárních kapalin (alkoholy,aldehydy,ketony,étery)které pěnu rozkládají.
Nesmějí se používat pro hašení požárů elektrických zařízeních pod napětím a pro hašení látek třídy D.

PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Jsou plněny práškem na bázi fosforečnanů amonných.Tento prášek vytváří na žhnoucích hmotách glazuru,zabraňuje přístupu vzduchu a při
Jeho rozkladu vzniká amoniak,který působí ANTIKATALYTICKY.Protože je vhodný téměř na všechny druhy požárů,je označován jako prášek univerzální.
Principem hašení požárů pomocí prášků je fyzikálně-chemický účinek.
Dopravíme-li do plamene oblak prášku,odevzdají energeticky bohaté radikály,vznikající při hoření,svojí energii částicím prášku obdobně jako při nárazu na stěnu nádoby.Tím se jejich energie zvětší natolik,že již nemohou podporovat řetězovou reakci a plamen uhasíná.Prášky nemají chladící účinek.
Používají se na požáry třídy A,B a C a pro hašení požárů elektrických zařízení pod napětím.
Nelze je použít k hašení volně ložených tuhých látek,které by mohl proud prášku a výtlačného plynu rozvířit a rozšířit požár nebo způsobit výbuch.Rovněž nelze hasit požáry třídy D a stroje a přístroje citlivé na prach.
Uvádění v činnost u typu PG 6 Hi-1 a PG 10 Hi-1 je obdobně jako u přístrojů vodních-úderem rukou na nárazník se uvolní plyn z uvnitř uložené tlakové patrony a vytlačuje prášek přístroje.Před začátkem hašení je třeba 3 až 4 sekundy vyčkat do vytvoření provozního tlaku v přístroji.Hašení lze přerušit pákou na práškové proudnici.
Přístroje typu PG 2 L se uvádějí v činnost pomocí pistolové spouště umístěné na ventilu.Není nutno vyčkat vytvoření provozního tlaku.Tento přístroj je pod stálím tlakem (stlačeného vzduchu).
U typu PG 2 Hi je uvnitř přístroje uložena tlaková patrona s CO2. Do činnosti se uvádí po vytažení zajišťovací pojistky stlačením páky ventylu.
Práškové přístroje se s výhodou používají tam,kde nesmí dojít k poškození chráněných materiálů vodou nebo pěnou(archívy,galerie, knihovny, apod.).Přístroje se při hašení nesmějí otáčet dnem vzhůru,došlo by k úniku výtlačného plynu.

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ CO2
Jsou to vysokotlaké ocelové lahve se stlačeným oxidem uhličitým(CO2).
Do činnosti se uvádějí buď pomocí pistolové spouště (u typu CO2 1,5), stisknutím páky ventilu (u typu CO2 1,5 H-1) nebo rychlím otevřením uzavřeného ventilu pomocí ručního kolečka(u typu CO2 6).
Pozor!Při pomalém otevíráním ventilu by mohlo dojít k zamrznutí ventilu a k selhání přístroje.U typu CO2 1,5 a CO2 1,5 H-1 je přímo k ventilu připojena proudnička na CO2,u typu CO2 6 je k ventilu připojena vysokotlaká hadice s proudnicí na CO2.V proudnici se část uvolněného plynu mění v pevné CO2(sníh).
Ruční hasicí přístroj CO2 nesmějí být uložené v místech s teplotou přesahující 35 stupňů celsia,protože by mohlo dojít k jejímu samovolnému vyprázdnění.Přístroje CO2 6 se pro vysokou hmotnost nezavěšují na zeď,ale staví se na zem a ke stěně se uchycují řetízkem.
Při zásahu s hasícím přístrojem CO2 držíme přístroj zásadně za rukojeť.
V žádném případě jej nesmíme držet za hadici nebo proudnici,protože bychom mohli utrpět vážné omrzliny.
Hlavní hasební efekt je ZŘEĎOVACÍ a DUSIVÝ-CO2 snižuje obsah vzdušného kyslíku v okolí požáru.Chladící účinek sněhuCO2 je zanedbatelný vzhledem nízkému sublimačnímu teplu.Větší význam má sníh proto,že sublimací uvolňovaný plyn doplňuje interní atmosféru v místě požáru.
Jsou vhodné na hašení požárů třídy B a C a elektrických zařízení všeho druhu.Nelze je použít k hašení volně ložených tuhých látek,které by mohl proud plynu rozvířit a rozšířit požár nebo způsobit výbuch (práškovité a vláknité materiály,hobliny apod.).
Pozor! Nesmějí se používat pro požáry tuhých žhnoucích látek a na požáry třídy D pro nebezpečí vzniku oxidu uhelnatého a nebezpečí exploze! Pozor na vysokou koncentraci CO2 v uzavřených místnostech! Pozor na možnost vzniku omrzlin! Nedoporučuje se používat pro hašení jemných elektronických zařízení pro možnost vzniku kyseliny uhličité a koroze zařízení.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 terka terka | E-mail | 11. února 2007 v 9:30 | Reagovat

díky za jedničku ve škole

2 kubík kubík | E-mail | 13. března 2007 v 19:50 | Reagovat

taky díky,pomohlo to.

3 Česťák Česťák | 19. března 2007 v 20:27 | Reagovat

http://www.mestovsetin.cz/bezpeci/brevir/static/dokumenty/prestupky_a_trestne_ciny/cemu_se_naucit/hasici_pristroje.htm#vodni

Mrkněte sem tady je to dobre spracovaný

4 Touny Touny | 25. března 2007 v 19:16 | Reagovat

sakra si borec diky!!!:)

5 Terka Terka | 30. dubna 2007 v 8:26 | Reagovat

Máš to tady docela dobrý!

6 Josef Obadal Josef Obadal | E-mail | Web | 24. července 2007 v 7:23 | Reagovat

Dobrý den,

Rád bych Vás požádal o zaslání cenové nabídky hasících přístrojů.

Od 1.8.07 budeme ke každému samojízdnému stroji dodávat hasící přístroj.Jedná se zhruba o 300 strojů(zejména o kolové traktory a manipulátory).Je pro nás nutné, vybavit každý stroj podle platných předpisů v ČR a SR.Proto bych potřeboval zjistit  přesné znění směrnice v SK.U nás,pokud vím, podobný požadavek na vybavení hasícím přístrojem zatím není.Také by bylo vhodné, pokud máte u Vás prodejce nebo technika, který by byl schopen se u nás zastavit a navrhnout nejvhodnější řešení a umístění hasícího přístroje.

S pozdravem

Josef Obadal

TOKO - AGRI, s.r.o.

7 Dajky Dajky | 5. listopadu 2007 v 18:38 | Reagovat

díky,,dostal jsem 1 z referátu

8 Mirek Mirek | E-mail | Web | 10. května 2013 v 0:17 | Reagovat

Díky za výborný článek, pokud by někoho zajímala plynová hasící zařízení blíže, stačí navštívit náš web.

9 Keithbream Keithbream | E-mail | Web | Neděle v 20:05 | Reagovat

<a href=http://tonirovki.net/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA/>замена динамиков в подольске</a> - ксенон в подольске, установка ксенона в туманки.

10 XGDonald XGDonald | E-mail | Web | Úterý v 2:23 | Reagovat

<a href=http://nxuhp.us/clonazepam-dosage-and-side-effects/>http://nxuhp.us/clonazepam-dosage-and-side-effects/</a> imizeInserne

11 AaronPoign AaronPoign | E-mail | Web | Úterý v 18:26 | Reagovat

<a href=http://yljou.us/>http://yljou.us/</a> imizeInserne

12 MHAlvin MHAlvin | E-mail | Web | Středa v 0:33 | Reagovat

<a href=http://vlfvg.us/accutane-dosage-guide-with-precautions/>http://vlfvg.us/accutane-dosage-guide-with-precautions/</a> imizeInserne

13 DavidNon DavidNon | E-mail | Web | Středa v 3:22 | Reagovat

<a href=http://pfege.us/>http://pfege.us/</a> imizeInserne

14 QIJohn QIJohn | E-mail | Web | Středa v 5:58 | Reagovat

<a href=http://skbsb.us/daily-dosage-of-alprazolam/>http://skbsb.us/daily-dosage-of-alprazolam/</a> imizeInserne

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama