ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

15. října 2006 v 19:14 | Stanislav Grim |  Požární taktika
ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU je činnost zaměřená na ukončení nežádoucího hoření (likvidace požáru). Tuto činnost provádí jednotka požární ochrany požárním útokem nebo požární obranou ve směrech nasazení.
POŽÁRNÍ ÚTOK je činnost při dostatečném množství sil a prostředků, která směřuje k zastavení šíření požáru, zmenšení plochy hoření a snížení intenzity hoření v daném směru nasazení.
POŽÁRNÍ OBRANA je činnost při nedostatečném množství sil a prostředků, která směřuje ke zpomalení nebo zamezení šíření požáru daném směru nasazení a v ochraně okolí.
VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Provádí zpravidla
- obsluha ohlašovny požáru na centrální stanici
- určený hasič na pobočné stanici
O tom, že daná jednotka má vyjet rozhoduje operační středisko záchranného sboru okresu. Po převzetí příkazu k výjezdu následuje vyhlášení požárního poplachu pomocí poplachového zařízení(poplachové světlo + zvukové zařízení -sirény, zvonky, rozhlas)
VÝJEZD JEDNOTKY
- následuje po vyhlášení poplachu a musí být proveden nejpozději do
a) 2 minut u jednotky tvořené hasiči, kteří vykonávají činnost v jednotce požární ochrany jako svoje povolání
b) 10 minut u jednotky tvořené hasiči, kteří vykonávají činnost v jednotce PO dobrovolně vedle svého zaměstnání
c) 5 minut u jednotky tvořené dle písma a) a b) nebo jsou smluvně vázáni k pohotovosti v místě svého bydliště
Každá jednotka musí výjezd neprodleně oznámit operačnímu středisku.
ČINNOST HASIČŮ PŘI JÍZDĚ K ZÁSAHU
- velitel jednotky má za povinnost zvolit časově co nejkratší trasu
- během jízdy velitel jednotky informuje ostatní příslušníky ve vozidle o situaci na místě zásahu (upřesní druhu hořícího objektu, charakteru hořlavých látek, druzích nebezpečí, vodních zdrojů apod.)
- při jízdě k zásahu musí dávat požární vozidlo výstražný zvukový signál a mít rozsvícená výstražná světla ( s výjimkou jízdy kolem divadel, kin, nemocnic apod.-předcházení paniky)
- za bezpečnost mužstva během jízdy k zásahu zodpovídá řidič vozidla (bezpečnost má přednost před rychlostí)
- zjistí-li JPO během dopravy na místo zásahu jiný požár nebo mimořádnou událost , oznámí tuto skutečnost velitel jednotky operačnímu středisku příslušnému pracovišti, které ji vyslalo. JPO je povinna ( pokud nedostane pokyn k návratu z operačního střediska ) dostavit se na místo určení
- hasiči ve vozidlech sledují během jízdy stav a upevnění technických prostředků, pozorují okolí ( dopravní nehody, vodní zdroje použitelné pro zásah, další požár…), trvale udržují spojení se základnou
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V MÍSTĚ ZÁSAHU
PRŮZKUM
- úkolem průzkumu je co nejrychleji zjistit situaci na místě zásahu. Na základě toho velitel rozhoduje o způsobu provedení zásahu.
- Průzkum se provádí ihned po příjezdu k zásahu a poté nepřetržitě až do úplné likvidace požáru a končí předáním požářiště
- průzkum provádí velitel zásahu, určený velitel jednotky - průzkumná skupina je zpravidla tříčlenná tvořená nejzkušenějšími hasiči
- cílem průzkumu je zjistit:
a) místo, počet a míru ohrožených osob, zvířat a majetku, možnost jejich záchrany nebo evakuace
b) rozsah požáru, cesty a směry jeho šíření, druh hořícího materiálu
c) místo, druh, množství a rizika nebezpečných látek a předmětů, které mohou nepříznivě ovlivnit průběh zásahu
d) ostatní podmínky pro zásah a potřebné síly a prostředky k zásahu
ZÁCHRANNÉ PRÁCE
1) ZÁCHRANNA OSOB
- záchrannou osob se rozumí činnost, jejímž cílem je odstranění bezprostředního ohrožení jejich života
- provádí se současně s likvidací požáru, pokud na to stačí síly a prostředky
- osoby se zachraňují zejména z těch míst, kde požár nebo jevy s ním související bezprostředně ohrožují jejich život
- způsob záchrany určuje velitel zásahu, ebeny. Hasič ( v časové tísni )
- při záchraně se preferuje normální cesta (schodiště, okna, balkóny apod.), pokud to není možné, používají se nastavovací žebříky, vysokozdvižné plošiny, záchranné tunely, seskokové madrace a další
- vždy platí zásada: ,,nejprve uklidnit a povzbudit¨
- do předání zachráněných osob zdravotnické záchranné službě poskytují první pomoc příslušníci jednotek PO
- vždy se volí nejkratší a nejbezpečnější cesta záchrany
- velitel zásahu je oprávněn po vyčerpání všech možností přerušit tuto zásahovou činnost po dobu ohrožení, pokud s ohledem na míru ohrožení života hasičů dojde k závěru, že záchrana osob není možná
způsob záchrany osob:
- samostatný odchod způsobem a směrem určeným velitelem zásahu
- vyvedením ohrožených osob s pomocí hasičů ( při možnosti ztráty orientace nebo pokud to vyžaduje stav zachraňovaných osob)
- vynesením ohrožených osob
- použitím přenosných požárních žebříků, výškové techniky, záchranného tunelu, plachty pro seskok, seskokové matrace, lezecké techniky a prostředků
2) ZÁCHRANA ZVÍŘAT
- pokud není záchrana zvířat provedena již před příjezdem jednotky PO, velitel zásahu musí určit hrozící nebezpečí, množství zvířat, zajistit přítomnost personálu, způsob a místo evakuace a místo záchrany zvířat
při evakuaci zvířat se dodržují tyto zásady:
- spolupracujeme s obsluhujícím personálem
- záchranu provádíme bezpečnými cestami a zvířata v případě nutnosti chráníme vodou
- zvířata okamžitě vyvádíme z dosahu dýmu a zajistíme jejich hlídání
- odvážíme jen tolik kusů, kolik můžeme ihned vyvést ven
- přednostně zachraňujeme nejcennější plemena
- koně, krávy a býky vyvážíme po odvázání ven (přistupujeme k nim zepředu, protože kolem sebe divoce bijí), vepřový dobytek se snažíme vytlačit nebo vytáhnout za uši (hrozí tu riziko pokousání ), u ovcí a koz vyvedeme vedoucí zvíře, při záchraně včelstva nejprve ucpeme česna
3) ZÁCHRANA MAJETKU
- přistupujeme k ní až po provedení záchrany osob a zvířat
- evakuovaný materiál musí být zabezpečen proti povětrnostním vlivů a proti odcizení
- evakuaci materiálu provádíme v případě, pokud hrozí poškození ohněm, dýmem nebo hasební látkou a nelze-li jej jinak uchránit ( plachtou, uzavřením dveří apod. ), dále pokud je materiál překážkou při likvidaci požáru nebo jde-li o materiálu hrozící výbuchem nebo jehož hmotnost může způsobit zřícení stropů
BOJ PROTI ŠÍŘENÍ POŽÁRU
- jeho podstatou je určení hlavního směru nasazení jednotek PO a zpravidla se poskytuje takto:
a) ohrožuje-li požár lidský život (zvířat), nasadí se síly a prostředky do takového směru, který zajistí jejich záchranu nebo zlikviduje nebezpečí ohrožují život
b) zachvátí-li požár větší část objektu a dále se rozšiřuje, nasadí se síly a prostředky na hašení v cestách požáru
c) zachvátí-li požár celý osamoceně stojící objekt a rozšíření požáru dále nehrozí, nasadí se síly a prostředky na hašení ve směru nejintenzivnějšího hoření
d) zachvátí-li požár celý objekt a je ohrožen objekt vedlejší, hašení se soustřeďuje ve směru ohroženého objektu na jeho ochranu
e) hoří-li nádrž hořlavých kapalin, nasadí se síly na ochlazování nádrže a na ochranu okolních objektů a po soustředění nezbytného množství sil se provede hašení požáru nádrže
f) pokud jsou v předpokládaném směru šíření požáru ujištěna výrobní zařízení, které mohou explodovat, nasadí se prostředky na jejich ochranu
g) jsou-li ve směru šíření požáru nebezpečné látky, nasadí se síly na jejich ochranu před účinky požáru
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Martin Martin | 2. srpna 2007 v 19:41 | Reagovat

že by mě to fakt bavylo psát

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama