Prosinec 2006

AKTUALIZACE

29. prosince 2006 v 12:37 | Stanislav Grim
Omlouvám se za zpoždění aktualizace, ale už némám žádný materiál,který bych mohl dát do galerie hasičská technika. Mám slíbené foto nového MB od SDH Kadaň.
Aspoň malá aktualizace v článku Tatra 815 AV 14 ZDE!!!
Přeji všem poklidnou službu na silvestra a šťastný nový rok.

3. týden prosinec

17. prosince 2006 v 17:51 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Krásné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok plný úspěchů Vám přeje Webmaster

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

12. prosince 2006 v 20:45 | Stanislav Grim |  Požární taktika
Látky mohou být nebezpečné člověku nebo životu, mohou se projevovat škodlivými účinky na strojích, zařízeních nebo na životním prostředí.
Za nebezpečné se považují látky, které mají následující vlastnosti:
 • výbušnost
 • hořlavost
 • samovznětlivost
 • schopnost reakce s vodou
 • chemickou nebo fyzikální nestálost
 • jedovatost
 • radioaktivitu
 • žíravost
Je třeba počítat s tím, že jedna látka může mít i několik nebezpečných vlastností. Ne vždy se nebezpečná vlastnost projeví a způsobí potíže nebo škody.
Za havárii nebezpečné látky se považuje děj, kdy se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v takovém množství, že jsou ohroženi lidé, zvířata i životní prostředí. Mino kontrolu se látka může dostat u požáru nebo únikem.
Základem pro rozpoznání nebezpečnosti situace jsou znalosti IDENTIFIKACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK a z toho plynoucího nebezpečí. K identifikaci nebezpečných látek slouží kombinace identifikačního čísla
(UN - kód) a kódu nebezpečnosti látek (Kemler - kód)

UN - KÓD = identifikační číslo
 • je uvedeno v seznamu nebezpečných látek vydaných OSN
 • je vždy čtyřmístné
 • je k němu přiřazeno pojmenování látky, třídy a číslice.
- TŘÍDA ukazuje ne prvotní nebezpečí látky na základě fyzikálních a chemických vlastností. Třídy nebezpečnosti se dále dělí na skupiny označené číslicí, popř. dále písmenem.
Rozdělení látek do tříd nebezpečnosti:
 1. výbušné látky
 2. stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny
 3. hořlavé kapaliny
4.1. hořlavé tuhé látky
4.2. samozápalné látky
4.3. látky, které při styku s vodou vyvíjí hořlavé plyny
5.1. látky působící vznětlivě
5.2. organické peroxidy
6.1. jedovaté látky
6.2. látky infekční
7. radioaktivní látky
8. žíravé látky
9. jiné nebezpečné látky a předměty
Pro každou třídu je určena bezpečnostní výstražná značka, které slouží k označení obalů u jednotlivých kusů zásilek. Tato bezpečnostní značka musí být také umístěna na bocích a zadním čele cisterny, kontejnerů apod. Výstražné značky využívají významu grafických symbolů.

KEMLER - KÓD = kód nebezpečnosti látky
 • je to dvoumístná až trojmístná kombinace čísel, která je v některých případech ještě doplněna znakem X (znamená: látka nesmí přijít do styku s vodou)
 • jestliže jsou číslice v Kemlerově kódu zdvojené nebo ztrojené, znamená to stupňování nebezpečí
význam čísel a znaků Kemlerova kódu:
2 - uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí
3 - vznětlivost par kapalin a plynů
4 - hořlavost pevných látek
5 - oxidační účinky (schopnost samovznícení)
6 - jedovatost
7 - radioaktivita
8 - žíravost
9 - nebezpečí prudké reakce (samovolný rozklad nebo polymerizace)

Příklad:
20 = interní plyn
22 = podchlazený plyn
223 = podchlazený hořlavý plyn
225 = podchlazený plyn podporující hoření (oxidační účinky)

OZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ
 1. železniční doprava (RID): na podélné straně vozu je umístěna speciální varovná tabule a bezpečnostní značka, pokud jsou převáženy stlačené nebo zkapalněné plyny, jsou označeny oranžovým pruhem nebo nápisem
 2. silniční doprava (ADR)
 • silniční vozidla musí být na přením a zadním čele označena obecnou varovnou tabulí - je oranžové barvy , černé barvy ve tvaru obdélníku 40 x 30 cm
 • cisternová vozidla jsou označena na přením a zadním čele identifikační varovnou tabulí, což je obdélník 40 x 30 cm oranžové barvy, černě orámovaný a rozdělený podélně. V horní polovině je Kemlerův kód označující nebezpečí, v dolní polovině je UN-kód, tedy identifikační číslo látky
Pokud je v cisterně přepravováno několik různých látek, je vozidlo označeno následovně:
 • přední a zadní čelo: obecná varovná tabule
 • bok každé z komor cisterny: identifikační varovná tabule + bezpečnostní značka pro označení a identifikaci konkrétní látky v komoře
související článek : ZDE

2. týden prosinec

10. prosince 2006 v 17:19 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Čerpadlo od Magiruse.

Wallpapery

3. prosince 2006 v 11:51 | Stanislav Grim |  Wallpapery
Wallpapery jsou ve velikosti 1024x768
Kliknutím na obrázek se objeví v plné velikosti.
2