Březen 2007

Požár travnatého porostu

18. března 2007 v 18:44 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 18.3.07 vyjela SDH Chomutov (Mýtná) s Liaz CAS 25 na požár travního porostu. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum a bylo zjištěno, že hoří 50m2 travnatého porostu. Byl nasazen 1x proud C.

Lesní požáry

15. března 2007 v 8:22 | Stanislav Grim |  Požární taktika
Charakteristika: Z hlediska orientace je les členem na polesí a na základní tvarové plánovací jednotky zvané oddělení. Každé oddělení je rozděleno na řadu porostů. Jednotlivé porosty se od sebe liší druhem dřeviny, jejím stářím, bonitou a způsobem hospodářství.
Taktické postupy: Průběh a taktiku hašení lesních požárů ovlivňují
 1. klimatické podmínky
 2. hořlavost lesních porostů podle druhu dřevin a stáří
 3. půdní kryt a konfigurace terénu včetně přírodních překážek
 4. dostupnost pro požární techniku a vzdálenost vodních zdrujů
Dělení lesních požárů:
 1. podzemní (rašelina,humus pod vrstvou hrabanky)
 2. pozemní (požár půdního krytu(hrabanky)
 3. korunový (požár korun stromů= NEJVYŠŠÍ RYCHLOST ŠÍŘENÍ)
Lesní požáry se vyznačují rychlým šířením na velkých plochách, které může vést k obklopení S a P. Likvidace je zdlouhavá, nelze zcela vyloučit nové rozhoření ze skrytých míst hoření a musí být zabespečen dohled proti opětovnému rozhoření.
Požáry polí: Požáry na polích lze rozdělit na požáry:
 1. obilnin nebo jiných kulturních plodin
 2. strnišť a zbytků po sklizni
 3. starých porostů
 4. zemědělské techniky při sklizni
 5. stahovaných materiálů
Při požárech na polích musíme počítat s rychlým šířením s velkou závislostí na meteo podmínkách, zasažením velké plochy a možnosti zasažení blízkých budov, techniky, stromů…
U obou případů je hlavní způsob šíření požáru SÁLÁNÍM

2. týden březen

12. března 2007 v 10:54 | Stanislav Grim |  Foto týdne
:D Návrat Anakondy II :D

1. týden březen

2. března 2007 v 18:52 | Stanislav Grim |  Foto týdne
MB Actros kontejnerový automobil