Červen 2007

Požární taktika

26. června 2007 v 16:24 | Stanislav Grim |  Požární taktika
Podmínky hoření:
 1. Přítomnost hořlavé látky
 2. Přítomnost oxidačního činidla
 3. Zdroj zapálení
Hoření:
Oxidačně redukční (redoxní) reakce, při které dochází k oxidaci látek a redukci oxidačního činidla.
Produkty hoření:
Jsou to zplodiny hoření. Dalšími produkty jsou světlo a teplo
Oheň - předem ohraničené a kontrolované hoření
Požár - nekontrolované, nepředpokládané hoření
Požár dělíme dle tříd:
1. požár pevných látek A
2.požár hořlavých kapalin B
3.požár plynů C
4.požár hořlavých kovů D
Látky dělíme do 3 skupin:
 1. látky nehořlavé (kámen, beton, zdivo)
 2. látky nesnadno hořlavé ( umělé hmoty, lino)
 3. látky hořlavé
¨
Výbuch: uvolnění obrovského množství energie v okamžiku
Fyzikální- (kotle, lahve se stlačenými plyny, tlakové lahve)
Chemické- (hořlavé páry, plyny, hořlavé kapaliny)
Při každém výbuchu vzniká tlaková vlna, která může poškodit stavební konstrukce a technologické zařízení. Vytvářejí se příhodnější podmínky pro šíření požáru. Při výbuchu se rozlétají hořící předměty, které mohou zakládat nová ohniska požáru.
Cesty šíření požáru:
 1. vnější cesty šíření požáru- vnější povrch budov, lesní požáry, hořlavé kapaliny na volném prostranství, požár skladů, dřeva
 2. vnitřní cesty šíření požáru- uvnitř uzavřených objektů, místností, schodiště, sklepní a půdní prostory
Rozdělení cest požáru podle viditelnosti:
 1. viditelné cesty šíření požáru- po vnějším povrchu hořlavých konstrukcí, zařízení a materiálů.
 2. Skryté cesty šíření požáru- duté hořlavé stěny nebo podlahy a stropy, kabelové kanály, potrubí vzduchotechniky, klimatizace, instalační šachty, lesní požáry-rašelina pod zemí.
Sdílení tepla:
 1. vedením- kovovými konstrukcemi jejich zahříváním dochází k přenosu tepla- zazděný trám v komínech-může docházet k rozšiřování požáru
 2. sáláním- sálavé teplo se z oblasti hoření vyzařuje do všech směrů. V důsledku sálavého tepla a dopadu tohoto na hořlavé látky a konstrukce se tyto ohřívají a dochází k jejich zapálení. Přenosu tepla sáláním brání kouř.
 3. prouděním- teplo se předává prostřednictvím nahřátých plynů a kouře. Požár se může šířit ve směru kouře.

4. týden červen

25. června 2007 v 18:38 | Stanislav Grim |  Foto týdne

Olejová skvrna v délce cca 10km

24. června 2007 v 8:58 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 23.6.2007 byla SDH Chomutov (Mýtná) vyslána na olejovou skvrnu. Po příjezdu na místo události už zasahovalo HZS CV se Scanií CAS 24. Olejová skvrna byla rozdělena na několik úseků v rozsahu cca 10km, kterou způsobila nejpravděpodobněji cisterna převážející nebezpečné látky. Jednotky spotřebovaly cca 200 kg sorbentů a zasahovaly 5 hodin. U zásahu také pomáhaly TS Chomutov s odklízecí technikou.

!!NOVÉ!!

19. června 2007 v 16:47 | Stanislav Grim

AKTUALIZACE

17. června 2007 v 12:46 | Stanislav Grim
Nová anketa ZDE!!!
Aktualizace v článku Tatra 815 AV 14 ZDE!!!

3. týden červen

17. června 2007 v 12:30 | Stanislav Grim |  Foto týdne

2. týden červen

10. června 2007 v 20:08 | Stanislav Grim |  Foto týdne
POZOR!! Dne 15.-16.6 se konají hasičské slavnosti v Litoměřicích více ZDE!!!

Olejová skvrna

9. června 2007 v 16:27 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 9.6.2007 vyjela jednotka SDH Chomutov (Mýtná) na olejovou skvrnu. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a bylo zjištěno, že je na vozovce olejová skvrna v rozsahu cca 100 m. Jednotka olejovou skvrnu zasypala sorbintem a poté smyla jedním proudem vysokotlaké vody.