Říjen 2007

4. týden říjen

28. října 2007 v 18:31 | Stanislav Grim |  Foto týdne
->>Návštěvní_kniha<<-

Hasební látka PĚNA

26. října 2007 v 9:50 | Stanislav Grim |  Požární taktika
Pěna je 2. nejpoužívanějším hasivem. Jedná se o směs vody a pěnidla do které se přisává vzduch.
Pěna se dělí podle způsobu výroby na chemickou a vzduchomechanickou->

Pěna chemická - má číslo napěnění do 25, je vždy těžká!
- Mokrá pěna- vzniká smícháním kyselých a zásaditých chemikálií
- Suchá pěna- vzniká smícháním pevné látky s vodou
Použití ve stabilním hasícím zařízení SHZ, hasící přístroje, v chemickém průmyslu

Pěna vzduchomechanická - Vyrábí se pomocí pěnotvorných proudnic a agregátů
Přimísení pěnidla do vody - 3 - 6 %

Číslo napěnění- Je množství vyrobené pěny vůči poměru použitého roztoku pěnidla a vody
Těžká pěna - od 6 do 20
Střední pěna - od 20 do 200
Lehká pěna - od 200 do 1000

Hasební efekt - Izolační (dusivý), těžká pěna částečně i chladící

Způsoby hašení:
Plošné hašení - provádí se těžkou a popř. střední pěnou, na třídu "B", snažíme se pokrýt celou plochu vrstvou pěny -> zamezuje přístupu vzduchu.
- Těžká pěna se stříká ( snažíme se pěnu stříkat o nějakou stěnu nebo hranu abychom neporušili
pěnovou vrstvu a nedošlo k dalšímu splanutí hořící látky)
- Střední pěna se pokládá ( pěnový koberec)
Objemové hašení - Provádí se lehkou pěnou popř. střední pěnou s větším číslem napěnění, spočívá ve vyplnění uzavřených prostor pěnou tak, aby dosahovaly minimálně 50 cm nad nejvýše položené hořící látky ( POZOR v uzavřených prostorech na vznikání "špuntového" efektu -> musíme mít odvětrávací otvory) Pro hašení kanálů, sklepů, skladů.

Zákaz použití: na požáry pod el. napětím, hořlavé kovy "D" ( nebezpečí výbuchu) , rozžhavené železo, hořící saze a uhlí ( nebezpečí výbuchu), karbid vápníku ( vzniká acetylen )

AKTUALIZACE

19. října 2007 v 16:52 | Stanislav Grim
Dnes proběhlo čištění sekce HASIČSKÝ BAZAR a byla přidána nová sekce v bazaru NA VÝMĚNU ZDE!!!

Na výměnu

19. října 2007 v 16:27 | Stanislav Grim |  Hasičský bazar
Prosím jen hasičské věci! Vaše inzeráty budou uchovávány pouze 60 dnů. Pokud budete chtít Váš inzerát zachovat, prosím napište číslo inzerátu na mail : firepatch@seznam.cz Děkuji

3. týden říjen

14. října 2007 v 15:00 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Přidána nová technika: Scania_CAS_24 Renault_Camiva_EPS_30 RZA_Nissan_Patrol vše ze stanice HZS Písek
!!!!POZOR!!!!Ve dnech 19-21 10. bude probíhat čištění sekce HASIČSKÝ BAZAR! Prosím ty co své inzeráty chtějí nechat v této sekci napište do ->>Návštěvní_kniha<<- o který inzerát (prodám, koupím) a číslo se jedná. Inzeráty, které byly založeny v měsíci září budou zachovány. Děkuji

2. týden říjen

7. října 2007 v 18:50 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Nový článek přívodní (sací) armatury: ZDE!!!
!!!!POZOR!!!!Ve dnech 19-21 10. bude probíhat čištění sekce HASIČSKÝ BAZAR! Prosím ty co své inzeráty chtějí nechat v této sekci napište do ->>Návštěvní_kniha<<- o který inzerát (prodám, koupím) a číslo se jedná. Inzeráty, které byly založeny v měsíci září budou zachovány. Děkuji

Přívodní (sací) armatury

6. října 2007 v 18:21 | Stanislav Grim |  Školení/Fire tools
(kliknutím na obrázek se objeví v plné velikosti)
Mezi přívodní příslušenství patří vše co je mezi vodním zdrojem a čerpadlem stroje.
Sací koš:
Zamezuje přístupu hrubých nečistot do čerpadla, zamezuje poklesu vodního sloupce při přerušení sání kapaliny.
Použití průměrů:
110mm používá se u MS
125mm u CAS
150mm u PČA (přívěsný čerpací agregát)
Ochranný koš:
Slouží k ochraně sacího koše před velkými nečistotami. (větve, kamení…)
Sací hadice (savice):
Slouží pro vytvoření sacího vedení, kterým je dopravována voda z vodního zdroje do čerpadla stroje. Konstrukci savice tvoří šroubovice z ocelového drátu, protože při sání musí vydržet atmosférický tlak při vnitřním podtlaku 0,09 Mpa. Každá savice má na jednom konci převlečnou matici a druhý konec je opatřen závitem.
Průměry:
110mm - 1,6m 2,5m (požární sport)
125mm - 2m
150mm - 2,5m
Víčko sací spojky:
Slouží pro uzavření sacích hrdel na stroji.
Záchytné (pracovní) lano:
Slouží ke spouštění a vytahování savic, dále jako vodící lano v zakouřených prostorech, jako uzavírací lano a jako nouzové zábradlí.
Ventilové lano:
Slouží k ovládání zpětného ventilu sacího koše a ejektoru. Jeden konec je opatřen karabinou.
Průměr: 6mm x 12m pro sací koš
8mm x 25m pro ejektor
Klíč na spojky a klíč k nadzemnímu hydrantu:
Slouží k utahování a povolování půl spojek na hadicích a matice u savic.
Klíč k nadzemnímu hydrantu slouží k povolování uzávěru hrdla, jeden konec je půlkruhovitě zahnutý se zobcem k otáčení vřetene hydrantu a druhý konec je k odvodnění hydrantu.
Hydrantový nástavec a klíč k podzemnímu hydrantu:
Hydrantový nástavec je urček k odběru vody z podzemního hydrantu. Je opatřen dvěmi výtokovými hrdly 75mm "B" a upínací maticí pro připevnění hydrantu k podzemnímu hydrantu.
Klíč k podzemnímu hydrantu je součástí hydrantového nástavce, má tvar písmene T. Slouží k otevření poklopu horní části, která je zahnutá v úhlu 45o a povolení ventilu podzemního hydrantu pomocí spodní hlavy opatřený jehlanem nebo čtyřhlranem.
Hadicový sběrač:
Slouží pro přívod vody ze dvou zdrojů (hydrantový nástavec), pro přívod vody do přenosné lafetové proudnice, při dálkové dopravě vody ze stroje do stroje, při dopravě vody do suchovodu na PVP a AP.
Skládá se ze dvou vtokových hrdel 75mm "B" a jedním výtokovým 110mm. Je opatřen klapkou k vyrovnání tlaku obou vtokových hrdel.
Ejektor:
Je proudové čerpadlo pro čerpání čisté i znečištěné vody z větších výšek (20m). Princip ejektoru (proudového čerpadla) spočívá v přivedení tlakové vody do trysky kde dochází ke zvýšení rychlosti, ale ke snížení tlaku. Tímto dochází v difuzoru k podtlaku a voda se nasává do hadic na požadované místo ( CAS, kanál) . Účinnost ejektoru je cca 33%, průtok 250l/min a minimální množství vody pro zprovoznění ejektoru je 400l.
Stojatý ejektor:
Vstup i výstup je opatřen půl spojkami 75mm, sací koš má zpětnou klapku pro zabránění přerušení vodního sloupce. Dá se použít k čerpání čisté i špinavé vody.
Ležatý ejektor:
Vstup má půl spojku 52mm a výstup 75mm, sací koš nemá zpětnou klapku. Používá se jen k čerpání znečištěné vody.
Přechod 110/75:
Složen z matice savicového šroubení 110 a půl spojky 75mm,slouží ke spojení výtlačného a sacího řádu.