Červenec 2008

Požár travnatého porostu

31. července 2008 v 18:30 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 31.7.2008 vyjela jednotka SDH Chomutov (Mytná) s technikou Liaz CAS K 25 na požár travnatého porostu u trati. Po příjezdu již byla na místě jednotka HZS Chomutov s Tatrou 815 CAS 32 na jiném požářišti. Po průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o čtyři ohniska, každé o rozloze cca 30x30m. Jednotka SDH Mytná nasadila 1 proud C a HZS Chomutov také 1 proud C. Déle byla povolána jednotka SDH Jirkov s Tatrou 815 CAS 32 kvůli uhašení dalších ohnisek. Požár byl zlikvidován po hodině a půl.

Vyhlášení soutěže o nejhezčí techniku sboru

31. července 2008 v 18:05 | Stanislav Grim |  Soutěže, výstavy
Dnes bylo ukončeno hlasování v soutěži o Nejhezčí techniku sboru. Ceny do soutěže poskytlo fórum www.ihasici.cz, které poskytlo body do tohoto fóra. Prosím vítěze aby napsali své nicky ( přihlašovací jména) na mail - firepatch@seznam.cz a body Vám budou zapsány.
1.místo - RZA Volkswagen SDH Suchdol nad Lužnicí - získává 50 000bodů
2.místo - RZA Volkswagen HZS Pardubického kraje - stanice Vysoké Mýto - získává 25 000bodů
3.místo - VEA Favorit 135L SDH Tlučná - získává 15 000bodů
Gratuluji a věřím, že se Vám soutěž líbila.

Požár lesa

27. července 2008 v 17:49 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 27.7. byla jednotka SDH Chomutov (Mytná) vyslána s technikou Liaz CAS K 25 na požár lesa v obci Vysoká Jedle. Po příjezdu na místo byla již přítomna jednotka HZS Chomutov s Tatrou 815 CAS 32 a PS Klášterec nad Ohří s Tatrou 815 CAS 32. Dále byly povolány jednotky z SDH Klášterce nad Ohří s Tatrou 148 CAS 32, VEA Škoda Felície a SDH Málkov s DA 12 Avia A31. Po průzkumu bylo usouzeno, že k požářišti které je vzdálené cca 2 km od komunikace vede těžký a nepřístupný lesní terén, velitel zásahu požádal o lesní speciál HZSP Doly Nástup Tušimice (DNT) Renault Camiva. Kromě jedné Tatry 815 CAS 32 HZS Chomutov byly jednotky poslány zpět na stanici.

4. týden červenec

20. července 2008 v 11:14 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Hlasujte v anketě o nejhezčí techniku sboru! Hlasujte_ZDE!!!

3. týden červenec

14. července 2008 v 10:40 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Hlasujte v anketě o nejhezčí techniku sboru! Hlasujte_ZDE!!!
Nový článek Zplodiny_hoření

Zplodiny hoření

14. července 2008 v 10:28 | Stanislav Grim |  Požární taktika
CO - oxid uhelnatý: Uvolňuje se při nedokonalém hoření uhlíkatých látek ( dřevo, textil, vlna, pryž, PVC…). Bezbarvý plyn, bez zápachu, lehčí než vzduch, jedovatý, hořlavý (čistý), má dusivý účinek. Výbušný ve směsi se vzduchem ( mez výbušnosti 12,5 - 74 %). Váže se na červené krevní barvivo 200x rychleji než kyslík ( hemoglobin -> karbonylhemoglobin )
První pomoc: Vynést postiženého na čerstvý vzduch, UVP ( umělá ventilace plic), inhalace kyslíku
Při koncentraci 0,005% použití IDP
Při koncentraci 0,8% nastává smrt
CO2 - oxid uhličitý: Uvolňuje se při dokonalém hoření ( seno, sláma, dřevo, textil, pryž, PVC..). Bezbarvý plyn, bez zápachu, nakyslé chuti, těžší než vzduch ( nutno použít IDP), je nedýchatelný. Ochrnuje dýchací centra, dochází k zadušení. Používá se jako hasivo ( hasební koncentrace je 30% a tato koncentrace je smrtelná)
První pomoc: Vynést postiženého na čerství vzduch, UVP, inhalace kyslíku.
SO2 - oxid siřičitý: Vzniká při hoření vulkanizovaného kaučuku, sirovodíku (H2S), sirouhlíku (CS2), pryže. Bezbarvý plyn, ostrého štiplavého zápachu, dráždí dýchací cesty, oční spojivky, je jedovatý, těžší než vzduch. Při vlhkém prostředí vznik kyseliny.
První pomoc: Vynést postiženého na čerstvý vzduch, nehýbat. Inhalace roztoku hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) - jedlá soda, případně O2. Při dráždivém kašli podat Kodein, kůži umýt 3% roztokem NaHCO3. V žádném případě umělé dýchání!!!
Při koncentraci 0,0005% použití IDP
Při koncentraci 0,3% za 5-10 min smrt ( smrt opožděna - SO2 rozleptává)
NOx - nitrózní plyny:
NO - oxid dusnatý
NO2 - oxid dusičitý
Vzniká při hoření umělých hmot. Žlutá až červenožlutá barva, velmi ostrého štiplavého zápachu, s dráždivými účinky, těžší než vzduch.
První pomoc: Stejná jako u SO2
Při koncentraci 0,0053% použití IDP
Při koncentraci 0,03% smrt, ne však okamžitá. Projevuje se zde tzv. latence. Jde o časovou prodlevu ( i několik hodin), po níž vzniká edém (otok) plic, plicní sklípky se uzavřou a dochází k zadušení.
HCl - chlorovodík: Vznik při hoření PVC, igelitu, elektrických kabelů. Je jedovatý - prostopuje kůží ( IDP + ochranný oblek), bezbarvý plyn s dráždivými účinky, rozpustný ve vodě ( vznik agresivní kyseliny chlorovodíkové), má korozivní účinky, těžší než vzduch.
První pomoc: stejná jako u SO2
Při koncentraci 0,0034% nutnost užití IDP + ochranný oblek
Při koncentraci 0,036% rychlá smrt
HCN - kyanovodík: Uvolňuje se při hoření umakartu ( bytové jádro), polystyrenu, bavlny, molitanu, silonu, vlny, přírodní hedvábí. Bezbarvý plyn s hořkomandlovým zápachem, lehčí než vzduch, způsobuje blokádu enzymů a tkáňové dušení, prostupuje kůží ( nutnost užití IDP + ochranný oblek)
První pomoc: Vynést postiženého na čerství vzduch, poskytnout UVP, inhalace kyslíku, nechat inhalovat amylnitrid.
Při koncentraci 0,0009% nutnost užití IDP + ochranný oblek
Při koncentraci 0,036% rychlá smrt
COCL2 - fosgen: Vzniká při hoření některých umělých hmot (PVC), ale taká při hašení některými halonovými hasícími přístroji (např.: tetrachlorový), které jsou již zakázány. Bezbarvý, žíravý, dusivý plyn páchnoucí po seně, vysoce toxický se silným drážděním dýchacích cest, poškozuje plíce, způsobuje poruchy centrálního systému, prudce jedovatý, bojový plyn.
První pomoc: Stejná jako u HCN
Při koncentraci 0,00034% nutnost užití IDP + ochranný oblek

Spadlý strom

13. července 2008 v 17:34 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 13.7.2008 vyjela jednotka SDH Chomutov (Mýtná) na spadlý strom přes cestu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom spadlý přes komunikaci. Strom byl pomocí motorové pily odstraněn.