Srpen 2008
Rozdělení požárních automobilů podle Řádu strojní služby

6. srpna 2008 v 14:21 | Stanislav Grim |  Školení/Fire tools
Podle účele:
- Základní zásahové:
DA - dopravní automobil
AS - automobilová stříkačka
CAS - cisternová automobilová stříkačka
KHA - kombinovaný hasicí automobil
PLHA - plynový hasicí automobil
PHA - pěnový hasicí automobil
RZA - rychlý zásahový automobil
- Speciální zásahové:
AZ - automobilový žebřík
AP - automobilová plošina
HA - hadicový automobil
TA - technický automobil
VEA - velitelský automobil
VA - vyšetřovací automobil
KA - kontejnerový automobil
AJ - automobilový jeřáb
VYA - vyprošťovací automobil
PPLA - protiplynový automobil
- Pomocné:
OA - osobní automobil
NA - nákladní automobil
A - autobus
UA - automobil s účelovou nástavbou
T - traktor
Podle hmotnosti:
- velmi lehké (UL) - nepřevyšující 2000 kg
- lehké (L) - převyšující 2000 kg do 7500 kg
- střední (M) - převyšující 7500 kg do 14000 kg
- těžké (S) - převyšující 14000 kg
Podle konstrukce podvozku:
- silniční (1)
- smíšené (2)
- terénní (3)
Podle rozsahu požárního příslušenství:
- Základní (Z)
- Speciální:
- redukované (R)
- rozšířené (V)
- technické (T)
- k hašení lesních požárů (LP)
- k hašení (H)
- chemické (CH)
- ropné (N)
Příklady:
CAS K 25 - LIAZ 101.860
CAS 25/2500/400 S 2 Z
AZ 52 - IVECO/MAGIRUS
AZ 52 - S 1 V
AP 27 - TATRA 148
AP 27 - S 2 R
TA 2 - LIAZ 101.860
TA - S 3