Listopad 2008

1. týden prosinec

29. listopadu 2008 v 17:10 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Přidána nová technika: HZS_Chomutov_VEA_Toyota_RAV4
Přívěsný_hasící_přístroj_S_4x30_CO2 - zásoba hasiva 120 kg CO2, doba činnosti 240 s, 2x 10 m hadice s plynovou proudnicí

3. týden listopad

17. listopadu 2008 v 13:07 | Stanislav Grim |  Foto týdne

Nový článek Fyziologie dýchání ZDE!!!


Fyziologie dýchání

17. listopadu 2008 v 13:02 | Stanislav Grim |  Požární taktika
Nádech:
78% dusík
21% kyslík
1% ostatní plyny

Výdech:
78% dusík
4% oxid uhličitý
17% kyslík
1% ostatní plyny

Základní dýchací orgány:
- ústní a nosní otvor
- průdušnice
- průdušky
- plíce

Lidské tělo je schopné vydělit z okolního ovzduší dostatečné množství kyslíku pouze tehdy, je-li kyslík v ovzduší v koncentraci 17% - 21%. Při nižší nebo vyšší koncentraci dochází k dušení.

Vnější dýchání:
Je nasátí vzduchu ústním a nosním otvorem a jeho následný přechod do plic.

Vnitřní dýchání:
Je přechod kyslíku za pomoci plicních buněk do krve, jeho následná doprava k orgánům, navázání oxidu uhličitého a přechod zpět do plic.

Malý plicní oběh:
(jedná se o krevní oběh) z pravé plicní komory a následný oběh za pomoci žil, žilek a vlásečnic.

Velký plicní oběh:
(jedná se o krevní oběh) z levé plicní komory a následný oběh za pomoci velkých žil a tepen.

Spotřebu kyslíku ovlivňuje především psychická a fyzická zátěž, přičemž 1/3 celého množství objemu kyslíku spotřebovává mozek.

Mrtvý prostor:
Jedná se o prostor, který je při nádechu vyplněn vzduchem ( ústní a nosní otvor, průdušnice, průdušky), který není dále využit pro činnost jednotlivých orgánů a při výdechu je uvolněn do okolního vzduchu. Díky tomuto principu je při použití DP mrtvý prostor považován za ztrátový. Tato ztráta je u DP řešena polomaskou v masce.

Příznaky vykazující nízkou koncentraci kyslíku v ovzduší:
- poruchy myšlení
- ztráta koordinace pohybu
- útlum reflexů
- poruchy paměti
- lapání po dechu
- zvláštním příznakem je bělání měkkých tkání

Příznaky vykazující vysokou koncentraci kyslíku v ovzduší:
- poruchy myšlení
- ztráta koordinace pohybu
- útlum reflexů
- poruchy paměti
- lapání po dechu
- zvláštním příznakem je červenání měkkých tkání

První pomoc pro oba stavy je:
Inhalace nebo umělá ventilace plic vzduchem nebo kyslíkem.

Počet nádechů za jednu minutu:
- dospělý muž - 14- 16 nádechů
- dospělá žena - 20 nádechů
- dítě - 30 nádechů

Při poruše dýchání ( bezdeší):
Trvající 2 minuty - lze postiženého oživit bez trvalých následků
Trvající 4 minuty - lze postiženého oživit s předpokladem trvalých následků
Trvající 6 minut - lze předpokládat smrt

Tyto časy jsou pouze orientační a v reálném čase je stav postiženého vždy ovlivňován ještě i místními podmínkami ( okolní teplota, tip poranění…)

Povinností hasiče v případě poskytování první pomoci je tuto pomoc poskytovat až do příjezdu lékaře. Hasič smí konstatovat smrt pouze tehdy, jsou-li příznaky zřejmě viditelné a nezpochybnitelné. Jinak smí smrt konstatovat pouze lékař.

1. týden listopad

1. listopadu 2008 v 16:17 | Stanislav Grim |  Foto týdne

Přidána nová technika: Hasiči_Dekonta_TA_Renault_Midlum_4x4
Aktualizace v článku - STAR 244 Samochód požarniczy: ZDE!!!