Duben 2009

Náročné mostecké TFA

29. dubna 2009 v 18:19 | Stanislav Grim |  Soutěže, výstavy

Dne 29.4.2009 proběhlo TFA v Mostě, které bylo rozděleno do dvou kategorií a to kategorie A do 40 let a kategorie B nad 40 let. Soutěžilo se ve třech disciplínách TFA. První disciplínou bylo napojení dvou vedení 4x "B" na stroj a následné roztáhnutí v délce 80m, poté balení dvou hadic "B", které se musely vejít do připraveného boxu. V druhé silové disciplíně následoval Hammer box do kterého museli závodníci 50x udeřit 5kg kladivem (1 úder = úder nahoru a dolu), poté přenesení 30kg barelu po dráze 30m, činku vážící 80kg po 100m dráze a překonání bariéry pro požární sport. Třetí vytrvalostní disciplínou byl výběh do 22 patra budovy Komes, po výběhu následoval cíl. Mezi každou disciplínou byl odpočinkový čas 5 minut. První a třetí disciplína se prováděla s dýchacím přístrojem Racal 4000.

Taktické cvičení lezců na komíně

28. dubna 2009 v 19:05 | Stanislav Grim |  Tatkické a prověřovací cvičení / Fire training

Dne 28.4.2009 proběhlo taktické cvičení hasičů lezců Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje územního odboru Chomutov. Cvičení proběhlo v areálu teplárny Actherm v Chomutově na 100m komíně, kde byli čtyři zranění dělníci. HZS Chomutov zasahoval s technikou Liaz CAS 24 v počtu 1+ 5 a PPLA Avia 31 v počtu 1+1 s lezeckým vybavením. Po příjezdu na místo se lezecké družstvo rozdělilo do dvou skupin. První průzkumnou skupinu tvořili dva lezci a druhou skupinu tvořili čtyři lezci, kteří měli za úkol dostat vybavení na vrchní ochoz komína. Po výstupu průzkumné skupiny na vrchní ochoz komína bylo zjištěno, že je jeden dělník v bezvědomí a tři si stěžují na únavu a bolesti nohou. Velitel zásahu si zažádal přes KOPIS Ústeckého kraje o podporu Letecké služby Policie ČR za účasti vrtulníku Bell 412. Tři dělníci byli postupně zachráněni a sundáni pomocí vrtulníku. Dělník v bezvědomí musel být z komína spuštěn na nosítkách.
Cvičení se zúčastnila i ZZS Chomutov, která zraněné převezla do nemocnice.

Video ze cvičení: ZDE!!! 1:53 min

Foto HZS Chomutov
3. týden duben

18. dubna 2009 v 18:10 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Přidána nová technika: Pásové_vozidlo_SPOT-55
Nový článek Způsoby slanění: ZDE!!!


Safety first!

Způsoby slanění

9. dubna 2009 v 15:16 | Stanislav Grim |  Školení/Fire tools
Při slaňování držíme lano vždy pracovní rukou pod slaňovacím prostředkem ( karabina HMS, osma, Stop Petzl…..) v dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo vtažení ruky, nebo částí oblečení do slaňovacího prostředku. Před slaněním se přesvědčíme, že máme slaňovací prostředek bezpečně spojen se zachycovacím postrojem ( pojistka zámku na karabině je zajištěná). Rychlost slanění nesmí překročit 2 - 2,5 m/s jinak hrozí spálení opletu lana. Při slanění, kde nevidíme konec lana musí být lano opatřeno na konci, asi ve výšce 1,5 m jednoduchým očkem pro indikaci konce lana.

Dülferův sed:
Jedná se o nouzový sestup po laně, při sebezáchraně se může hasič slanit i po nezavodněné pouze jedné hadici. Lano je vedeno (obtočeno) okolo těla, kdy vzniká tření. Pokud lano vedeme přes pravé stehno pracovní rukou je pravá, pokud levé stehno pracovní rukou je levá. Rychlost slanění se reguluje zapažování pracovní rukou, pokud dáme pracovní ruku vpřed dojde k velkému tření a následnému zastavení na laně. Druhou rukou se přidržujeme na horní straně lana, aby nedošlo k obrácení hlavou dolů.
Slanění pomocí poloviční lodní smyčky a karabiny HMS:
Do karabiny HMS navážeme poloviční lodní smyčku a připneme k zachycovacímu postroji. Tímto je hasič připraven ke slanění. Dáváme pozor, aby volný konec lana vycházel na druhou stranu než je pojistka zámku jinak hrozí otevření zámku a následný pád! Tento způsob není vhodný pro dlouhé slanění - karabina se velmi zahřívá a hrozí spálení opletu lana. Pro zajištění na laně se používá buď zadrhávací uzel, posuvné svírací uzle a blokanty.
Slanění pomocí slaňovací osmy:
Jedná se o nejrozšířenější slaňovací prostředek. Oko lana vždy provlékáme zezhora velkým okem osmy a převlečením přes krk osmy. Pokud by jsme lano provlékli zespodu mohlo by při překonávání překážky dojít k zaseknutí lana! Pro zajištění osmy zvedneme (napneme) lano i s pracovní rukou nad osmu a stále napnuté lano zasekneme mezi velké oko osmy a napnuté lano. Tím dojde k velkému tření a zastavení pohybu. Tímto můžeme obě ruce použít pro činnost. K opětovnému slanění uchopíme pracovní rukou volný konec lana a zatáhneme směrem dolů - lano musíme stále držet jinak hrozí pád!
Sebejištění při slanění:
Při použití slaňovacích prostředků bez samoblokující funkce ( karabina HMS, osma, Rack…) je důležité použít další samoblokující prvek ( posuvné svírací uzly, blokant - Shunt…)tam, kde hrozí možné sesunutí kamenů nebo předmětů a tímto hrozící ztráta vědomí, nebo puštění pracovní ruky od lana leknutím.
Posuvné svírací uzly a blokanty se mohou dávat pod nebo nad slaňovací prvek. Pokud dáváme posuvné svírací uzly pod slaňovací prostředek dáváme pozor, aby nebyla pomocná šňůra (reep šňůra) vtažena do slaňovacího prostředku - tohoto docílíme prodloužení slaňovacího prostředku pomocí krátké šité smyčky. Posuvné svírací uzly a blokanty ovládáme volnou rukou, pokud dáme ruku pryč dojde k jeho zablokování. Pokud volnou rukou opětovně posuneme posuvné svírací uzly nebo blokant je zase možný pohyb po laně. Výhodou je bezpečné zastavení v kterémkoliv místě na laně. Pokud slaňujeme na dvojitém laně musí být posuvný svírací uzel nebo blokant na obou pramenech lana.
Blokant - Shunt
Zajištění při práci ve výšce
Posuvný svírací uzel - prusík
Slanění pomocí dalších slaňovacích prostředků:
Existuje celá řada slaňovacích prostředků, který si zájemce vybírá podle druhu předpokládané vykonané práce ve výškách.

- Slaňovací brzda Stop Petzl - je určená pro dlouhá slanění (až 100m) rychlost slanění se ovládá pracovní rukou, brždění prostředku je pomocí ruční páky.
- Slaňovací brzda Rack - je určená pro dlouhá slanění, výhodou je nekroucení lana, rychlost slanění je ovládáno příčkami v prostředku.
- Slaňovací brzda Tuba - je určena zejména pro dlouhá slanění s lany spojenými uzlem - uzel ve slaňovacím prostředku proklouzne, je vhodný i pro spouštění těžkých břemen.
- Slaňovací brzda ID - Rychlost spouštění je regulována silou stisku volného konce lana pracovní rukou. Ovládá se zatažením za rukojeť. Ve chvíli, kdy rukojeť uvolníme, dojde k zabrždění.
- Grigri - je určena pro jištění i pro slanění, rychlost slanění je regulováno pomocí pracovní ruky.

Grigri
Související článek: ZDE!!!