Červen 2009

4. týden červen

21. června 2009 v 18:58 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Nový článek: Laická kontrola IDP ZDE!!!


Laická kontrola IDP

21. června 2009 v 18:52 | Stanislav Grim |  Školení/Fire tools
Uživatel IDP musí provést laickou kontrolu IDP vždy před použitím u zásahu.

Laická kontrola u rovnotlakých vzduchových DP (Saturn) - plnící tlak 20 MPa
1) Kontrola celistvosti a úplnosti, povolení popruhů rameních i bederního.
2) Kontrola dotažení třech spojů - spojení tlakové lahve a horního závěsu, spojení horního závěsu a plicní automatiky, spojení plicní automatiky a vrapové hadice ( ochranný kryt tlakové lahve se nemusí sundávat)

3) Otevřením ventilu na tlakové lahvi zjistíme tlak v tlakové lahvi, který nesmí být menší než 18 MPa (povolený pokles 10% - 2 MPa)

4) Uzavřeme ventil tlakové lahve a po dobu jedné minuty sledujeme případný pokles na manometru, který nesmí být větší než 1 MPa (jeden dílek na manometru)
5) Pokud nedošlo k poklesu nebo byl pokles v normě odsajeme trhavým způsobem vzduch z vrapová hadice a při tom sledujeme manometr a kontrolujeme sepnutí varovného signálu při 5 - 6 MPa.
6) Při stále zavřeném ventilu tlakové lahve provedeme zkoušku plicní automatiky a neporušenost vrapové hadice tím, že vydechujeme vzduch do vrapové hadice což má za následek klapot membrány plicní automatiky a smršťování a natahování vrapové hadice, vrapovou hadici můžeme poté zkontrolovat i pohledem (zpuchřelé místa, změna barvy….)
7) Otevřeme ventil tlakové lahve do plna a poté o dvě otáčky otočíme ventil zpět ( ochrana proti zamrznutí ventilu)
8) Provedeme tři hluboké nádechy pro ověření funkčnosti přístroje při plném zatížení.
9) Provedeme kontrolu masky ( úplnost, celistvost), kontrola těsnosti masky na obličeji zacpáním připojení pro vrapovou hadici
10) Kontrolní bod - zaškrcení vrapové hadice - kontrola těsnosti masky pro kontrolní bod, nahlášení jména, typ přístroje a objem tlakové lahve, tlak v tlakové lahvi. (pokud je kontrolní bod zřízen)
Laické kontrola u přetlakových vzduchových DP (Dräger ) - plnící tlak 30 MPa (300 atm)
1) Kontrola celistvosti a úplnosti, povolení popruhů rameních i bederního.
2) Kontrola dotažení jednoho spoje - tlakové lahve a závěsu
3) Otevřením ventilu na tlakové lahvi zjistíme tlak v tlakové lahvi, který nesmí být menší než 27 MPa (povolený pokles 10% - 3 MPa)
4) Uzavřeme ventil tlakové lahve a po dobu jedné minuty sledujeme případný pokles na manometru, který nesmí být u firmy Dräger větší než 0,5 MPa, u ostatních firem 1 MPa
5) Pokud nedošlo k poklesu nebo byl pokles v normě odsajeme za pomoci vzduchové sprchy nebo by-passu vzduch z DP (ucpáním otvoru pro připojení na masku rukou a pomalé upouštění vzduchu z plicní automatiky ven), při tom sledujeme manometr a kontrolujeme sepnutí varovného signálu při 6 - 7 MPa. ( kontrola správné činnosti vzduchové sprchy nebo by-passu)
6) Kontrola plicní automatiky - při zavřené tlakové lahvi nasajeme vzduch z plicní automatiky - plicní automatiky musí sepnout ( klapnutí membrány v plicní automatice), po této kontrole plicní automatiku vypneme
7) Otevřeme ventil tlakové lahve do plna a poté o trochu otočíme ventil zpět ( ochrana proti zamrznutí ventilu)
8) Provedeme kontrolu masky ( úplnost, celistvost)
9) Kontrolní bod - nahlášení jména, typ přístroje a objem tlakové lahve, tlak v tlakové lahvi. (pokud je kontrolní bod zřízen)

Požár odpadu na černé skládce

6. června 2009 v 16:42 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 6.6. 2009 provedla jednotka SDH Chomutov (Mýtná) s technikou Liaz CAS 24 výjezd na požár odpadu. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár černé skládky a lesního porostu. Jednotka musela použít 2x nastavovací žebřík pro překonání plotu a 1x proud vysokotlaké vody.

2. týden červen

5. června 2009 v 18:10 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Přidána nová technika: SDH_Havířov_Životice_CAS_Renault_Mascott_Wawrzaszek - čerpadlo RUBERG R 12 L, nádrž na vodu 1000 litrů