Srpen 2009

Požár travnatého porostu

31. srpna 2009 v 17:01 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events
Dne 31.8. 2009 ve 12:01 vyjela jednotka SDH Chomutov (Mýtná) s technikou Liaz CAS K 24 na požár travnatého porostu. Po příjezdu na místo události již byla přítomna jednotka HZS Chomutov s technikou Liaz CAS K 24 a Tatra 815 CAS 32. Po průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár travnatého porostu o ploše cca 30x20m. Na rozkaz velitele zásahu byl natažen jeden proud "C" z Liaz CAS K 24 od HZS Chomutov. Díky špatné příjezdové cestě na požářiště musela Tatra 815 z HZS Chomutov a Liaz CAS K 24 JSDH Chomutov nacouvat k požářišti. Poté Tatra 815 HZS Chomutov provedla doplňování Liaz CAS K 24 HZS Chomutov a Liaz CAS K 24 JSDH Chomutov byla připravena doplnit Tatru 815 HZS Chomutov. Členové JSDH Chomutov byli nasazeni na vystřídání útočného proudu.

Návštěva HZSP SD Doly Bílina

26. srpna 2009 v 14:11 | Stanislav Grim |  Hasičské stanice/Fire Departments

Jednotka HZSP SD Doly Bílina je zařazena v plošného pokrytí kraje do kategorie JPO IV. Jednotka je taká zařazena v IZS Ústeckého kraje a provádí zásahy i mino svůj podnik do nedaleké uhelné elektrárny Ledvice, města Bílina a okolí. Díky velké rozloze a špatnému terénu Dolů Bílina má jednotka také tři sanitní vozy. Na každé ze čtyř dvanáctihodinových směnách se střídá dvanáct hasičů ( 2 na sanitním voze, 4 první výjezd, 2 druhý výjezd a zbylí 4 hasiči se střídají na třetím výjezdu).
HZSP SD Doly Bílina disponuje touto technikou: Již zmíněné sanitní vozy (Steyer Puch 280 GE,Steyer Puch 290 GE a MB GL 320 CDI vybaven GPS). První a druhý výjezd tvoří téměř identické Tatry 815 Terrno1 6x6,2 CAS 40 S2Z 6000/400 s nástavbou od firmy THT. Jediným rozdílem je splňování emisních norem u starší Tatry EURO IV u novější EURO V, také novější Tatra je vybavena dvouokruhovým servořízením. Obě Tatry jsou vybaveny čerpadly Godiva WTA 4010 C o jmenovitém průtoku 4000 l/min při tlaku 0,8 Mpa a u vysokotlaku 250 l/min při tlaku 4,0 Mpa. Vozidla jsou vybaveny přetlakovými IDP Dräger integrovanými v sedadlech posádky ( u jedné Tatry i v sedadle velitele družstva), přetlakovými protichemickými oděvy OPCH 90 PO, reflexivními oděvy druhé třídy SPO, plovoucí čerpadlo, výtlačné a přívodní příslušenství, přetlakový ventilátor, motorová pila, elektrocentrála a teleskopický žebřík. Na předním nárazníku je umístěná lafetová proudnice Sidewinder o průtoku 1000 l/min, která je ovládána pomocí ovládacího panelu v kabině. Na horní plošině je umístěná lafetová proudnice Sidewinder o průtoku 1250 l/min, která je ovládaná pomocí přenosného ovládacího panelu, který je propojen pomocí desetimetrového kabelu se zásuvkou pod sedadlem velitele družstva, nebo se zásuvkou u čerpadla. Pohyb lafetových proudnic zajišťují dva motory pro vertikální a horizontální pohyb. Třetí motor ovládá trysku proudnice pro požadovaný tvar proudu ( plný proud až mlha).
Třetí výjezd tvoří RZA Tatra 815 4x4 CAS 24 2500/400 , která je první vyrobenou "CASkou" na podvozku Tatra. Jejím vybavením je výtlačné a přívodní příslušenství, přetlakové IDP Dräger, hydraulické vyprošťovací zařízení Holmatro s hydraulickými nůžkami, rozpínákem a rozpínacím válcem, vysokotlaké pneumatické zvedací vaky, rozbrušovací pila a motorová pila Stihl, plovoucí čerpadlo, vysokotlaké hasící zařízení IFEX 3000 a páčidlo s vřetenovým úvazkem. Dalším vozidlem je Praga Grand NTS 350 CAS 24 6000/400. Nástavba je vyrobená firmou SPS-THZ, která je jediným druhem v České republice. Nádrž na vodu o objemu 6000 l je umístěná hned za kabinou v celé šířce nástavby. Díky tomuto uložení vodní nádrže je nástavba poměrně prostorná. Vozidlo je vybaveno čerpadlem Ziegler, přetlakovými IDP Dräger integrovanými v sedadlech posádky, výtlačným a přívodním příslušenstvím, elektrocentrálou, vysokotlakým hasícím zařízením IFEX 3000 a plovoucí čerpadlo. Poslední vozidla na třetím výjezdu jsou dvě Tatry 815 CAS 32 8200/800. Dalšími vozidly na stanici HZSP SD Doly Bílina jsou DA Bucher Duro 4x4 L, VEA Toyota Hilux, DA MB Vito 115 Cdi 4x4, VEA Škoda Felicie 1,9 D combi.
Tímto bych chtěl poděkovat všem hasičům z HZSP SD Doly Bílina za jejich velkou snahu a ochotu při mé návštěvě stanice. S velkým zájmem mě provedli po jejich stanici a vše dokonale vysvětlili a nechyběly ani praktické ukázky.

4. týden srpen

23. srpna 2009 v 9:42 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Aktualizována technika: SPOT-55_CPS_32 Doplněno o TTD

EC 135 T2

3. týden srpen

16. srpna 2009 v 10:23 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Přidána nová technika: HZS_SŽDC_Avia_A30_KA/práce_na_vodě
Nový článek: Transport zachraňovaných osob ZDE!!!
Přidány nové wallpapery: ZDE!!!

Transport zachraňovaných osob

10. srpna 2009 v 11:13 | Stanislav Grim |  Požární taktika
Při záchraně osob se rozlišují osoby, které se mohou pohybovat samy a osoby nemožné pohybu. Po nalezení osoby hasič musí posoudit podle okolních podmínek a stavu zachraňované osoby zda bude poskytnuta předlékařská pomoc na místě, nebo až po transportu na bezpečné místo. Předlékažská pomoc se neprovádí zejména v místech, které ohrožují bezprostředně život hasiče a zachraňované osoby ( prostředí s vysokou teplotou, nedýchatelné prostředí, prostředí s nebezpečím výbuchu, prostředí s působením nebezpečné látky, prostředí s nebezpečím zřícení konstrukcí nebo jiného ohrožení). Správné provádění transportu osob je šetrné pro zachraňované osoby i pro hasiče ( efektivní využití síly hasiče a nehrozí poranění hasiče). Hasič nebo skupina hasičů se rozhodují o způsobu záchrany, jejíž použití je v daném momentu nejvhodnější ( do úvahu se bere zranění zachraňované osoby a zdravotní stav, počet hasičů, fyzické dispozice hasiče, podmínky v místě zásahu). Při transportu za špatné viditelnosti se musí vertikální osa těla (páteř) překrývat s osou hasiče, který osobu vleče, aby nedošlo k dalšímu zranění zachraňované osoby. Aby nedošlo ke zranění hasiče musí věnovat pozornost zejména na: přenášení hmotnosti zachraňované osoby na nohy, při zvedání držet rovná záda jinak hrozí jejich zranění ( ploténky), pohybovat se rozvážně, aby nedošlo ke ztrátě rovnováhy, při práci ve dvojici dbát na koordinaci pohybů. Hasiči by měli být stavěny ve skupině tak, aby si mohli vzájemně pomoci při kritické situaci (fyzická dispozice).

Transport za pomoci dvou hasičů:
Přenášení za sebou ( Rautekův hmat)-
Tento způsob transportu se používá tam, kde je málo prostoru pro pohyb vedle sebe ( úzké chodby, dveře…) a za viditelných podmínek. Je nutné aby při scházení a vycházení schodů byla hlava zraněného vždy nahoře ( nohy směřují dolů ze schodů).
Postup provedení:
První hasič zaklekne k hlavě zraněného druhý se postaví mezi nohy zraněného. První hasič opatrně nadzvedne hlavu raněného na své stehna a své ruce zasune pod bedra zraněného. Druhý hasič, který stojí uchopí zápěstí zraněného a opatrně tahem zvedají oba hasiči současně do sedu ( tuto operaci může udělat sám klečící hasič). Klečící hasič zajistí záda zraněného svým kolenem a zraněného uchopí Rautekovým hmatem ( jednu z rukou zraněného přiloží na jeho břicho a svýma rukama tuto ruku uchopí). Druhý hasič u nohou se obrátí do směru chůze a jde do dřepu, poté uchopí raněného pod koleny. Hasiči se současně zvednou.
Přenášení za pomoci "sedačky"-
Tento způsob transportu se používá u osob, které jsou při vědomí, ale jsou omezeni v pohybu zraněním, nebo jejich zdravotním stavem. Pro hasiče je málo namáhavý a pro zraněného pohodlný, při procházení úzkými prostory ( dveře….) je nutno dbát zvýšené opatrnosti.
Postup provedení:
Hasiči stojí čelem proti sobě, každý uchopí svou pravou rukou své levé předloktí a poté levou rukou uchopí pravé předloktí svého kolegy ( umístění rukou může být opačné). Tímto je sedačka hotová. Poté jdou oba hasiči současně do podřepu a zachraňovaná osoba si sedne na vytvořenou sedačku. Svýma rukama se opře o ramena hasičů. Hasiči se současně zvednou.
Přenášení za pomoci "kolíbky"-
Tento způsob transportu se používá u osob, které nejsou při vědomí. Při procházení úzkými prostory ( dveře….) je nutno dbát zvýšené opatrnosti.
Postup provedení:
Hasiči přistoupí k zachraňované osobě každý z jedné strany (boku) a kleknou si na jednu nohu v úrovni pasu zraněného kolenem směrem k hlavě ( hasič na pravé straně kleká na levé koleno, hasič na levé straně kleká na pravé koleno). Tímto je zajištěna stabilita při zvedání. Poté každý chytí zápěstí zraněného a tahem ho dají do sedu. Hasiči spojí ruce za zády zraněného ( ruce hasičů vedou pod pažemi zraněného - opatření před vypadnutím zachraňovaného z "kolíbky") a druhou rukou uchopí zraněného pod koleny. Hasiči se současně zvednou a raněného drží v úrovni pasu.
Přenášení za pomoci různých prostředků -
K transportu lze použít nejrůznější prostředky, které jsou skoro vždy po ruce, jako např.: židle, deka, dveře atd.

Transport za pomoci jednoho hasiče:
Vyvedení zachraňované osoby -
Tento způsob se používá u zachraňovaných osob, které jsou při vědomí a jsou schopny pohybu. Hasič osobu pouze podpírá, jistí a v některých případech i uklidňuje, aby nedošlo k panice. Hasič osobu podpírá svou rukou okolo pasu zachraňované osoby a ruku zachraňované osoby si dá okolo krku.
Přenášení na ramenech "na jelena" -
Tento způsob transportu se používá u osob, které jsou při vědomí, ale nejsou schopní pohybu ( zlomená dolní končetina atd.). Nesmí se použít u osoby u které je podezření na poranění páteře! Lze použít např. pro transport zraněného kolegy.
Postup provedení: (postup lze provést i na opačnou stranu)
Hasič si připraví zachraňovanou osobu ( osoba musí mít mírně rozkročené nohy, je výhodou si osobu opřít o zeď). Hasič se postaví pravým bokem k osobě, svou levou rukou uchopí osobu za pravé předloktí a mírným tahem si dá trup zachraňované osoby na ramena. Součastně s tímto krokem jde hasič do podřepu. Hasič protáhne svou pravou ruku mezi nohama zachraňované osoby a touto rukou chytí pravou ruku zachraňované osoby, kterou dosud držel hasič levou rukou ( levé ruka hasiče musí být volná - může případně chránit hlavu zachraňované osoby). Hasič se zvedne ( váha zachraňované osoby se musí zvedat nohama ne zády! Jinak hrozí zranění hasiče!). Hasič si může případně pomoc zvedáním u zdi (zvedání na etapy - osoba je těžká), nebo pokud je to možné pomáhá druhý hasič. Při použití rovnotlakého IDP (Saturn) hrozí přiškrcení vrapové hadice!
Rautekův hmat (tažení ve vzpřímené poloze) -
Tento způsob transportu se používá u osob, které jsou v bezvědomí. Nevýhodou je, že při tomto způsobu hasič postupuje směrem dozadu. Proto se může provádět pouze tam, kde je viditelné prostředí.
Postup provedení:
Hasič zaklekne k hlavě zraněného a dá si jí na stehna, zasune své ruce pod bedra zraněného a plynulým tahem zraněnou osobu dá do sedu (osobu v sedu hasič zajistí svým kolenem). Zraněného uchopí Rautekovým hmatem ( jednu z rukou zraněného přiloží na jeho břicho a svýma rukama tuto ruku uchopí). Hasič ze dřepu se zvedne a táhne zraněného.
Při záchraně druhého hasiče se může pro tažení použít ramenní popruhy u IDP.
Tažení při zemi -
Tento způsob se používá tam, kde hrozí bezprostřední ohrožení zraněného např.: vysoká teplota, vyproštění z trosek, kde hrozí zřícení trosek, zakouřené prostředí….). Tento způsob se může dělat i ve dvojici hasičů - druhý hasič je u nohou zraněného a pomáhá při tahání.
Postup provedení:
Hasič si zraněného připraví tak, že zraněný má hlavu směrem tažení. Hasič rozepne zipy u oblečení zraněné osoby, aby nedošlo k přiškrcení osoby! Jednou rukou se chytí za oblečení ( druhou rukou prozkoumává okolí). U zraněných bez oblečení se může použít deka pro tažení.
Při záchraně druhého hasiče se může pro tažení použít ramenní popruhy u IDP.
Rautekův vlačný manévr "pavouk" -
Tento způsob se prožívá pro transport osoby ze stísněných prostor ( potrubí, šachty..).
Postup provedení:
Hasič natočí zraněného hlavou do směru tažení. Hasič přistupuje k zraněnému s roztaženýma nohama k jeho hlavě, ruce zraněného si dá na stehna. Poté zvedne raněnému hlavu a opatrně dá zraněného do sedu (ruce hasiče jsou na bedrech). Hasič se vsune pod zraněného tak, aby zraněný měl svou hlavu na břiše hasiče. Hasič má ohlá kolena a paže zraněného se opírají do stehen hasiče. Hasič se pohybuje se zraněným odstrkováním nohou.
Přenášení dětí -
Přenášení dětí a osob lehčích hmotností se může provádět v náručí. Při přenášení se zachraňovaný drží v úrovni pasu (úspora síly hasiče). Batolata se přenáší ve vzpřímené poloze (ochrana před vdechnutí krve nebo zvratků). Hasič si batole posadí obkročmo na předloktí a rukou kryje hlavičku. Batole se může přenášet i v kabátu hasiče.

1. týden srpen

2. srpna 2009 v 11:32 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Prezentační video SDH Chomutov - ZDE!!!
Velký požár slámy - ZDE!!!

Velký požár slámy

1. srpna 2009 v 17:22 | Stanislav Grim |  Zásahy/Events

Dne 1.8.2009 ve 4:05 ráno vyjela jednotka SDH Chomutov (Mýtná) s technikou Liaz CAS K 24 na požár uskladněné slámy v obci Hrušovany. Po příjezdu na místo události již byly přítomny jednotky HZS Chomutov s technikou Scania CAS 24 a Liaz CAS K 24, SDH Černovice s technikou Tatra 815 CAS 32 a SDH Březno s technikou Škoda 706 RTHP CAS 25. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár volně ložené slámy o ploše cca 50 x 100m. HZS Chomutov provedl dva útočné proudy C z Liaz CAS K 24. Na žádost VZ byla SDH Chomutov nasazena na vytvoření proluky mezi hořící a nezasažené slámy a odhrabání slámy od přilehlé budovy. Po vytvoření proluk jednotka vystřídala HZS Chomutov na druhém útočném proudu. Přibližně v 5:30 přijela na místo události HZS Žatec s technikou Tatra 815 CAS 32 pro ochlazení střechy budovy za pomocí lafetové proudnice. Po lokalizaci požáru se za pomoci nakladače sláma shrabala na hromadu a nechala se dohořet. Jednotka SDH Chomutov se vrátila zpět na stanici v 9:30.