Listopad 2009


3. týden listopad

15. listopadu 2009 v 11:41 | Stanislav Grim |  Foto týdne
Nový článek: Lana ZDE!!!

Lana

15. listopadu 2009 v 11:36 | Stanislav Grim |  Školení/Fire tools
Rozdělení lan:
Rozdělení dle konstrukce:
- stáčená
- pletená - pletená bez jádra, pletená s jádrem a opletem

Základní materiál pro výrobu horolezeckého lana je polyamid ( zkratka PAD) a polyester ( zkratka PES).

Rozdělení dle účelu:
- statická lana - Rozdělují se dle pevnosti na lana typu A s pevností 22 kN a lana typu B s pevností 18 kN. U JPO se mohou používat pouze lana typu A tedy lana s pevností 22 kN. Používají se pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, záchranu, vytahování nebo spouštění materiálu. Nesmí se použít k zachycení pádu!
- dynamická lana - Slouží k zachycení pádu při lezení. Po zatížení se mohou prodloužit o 6% - 12%. Rozdělují se na lana jednoduchá (označená symbolem 1 - v jistícím řetězci je vedeno jedno lano), poloviční (označená symbolem ½ - v jistícím řetězci jsou vedena dvě lana odděleně) a dvojité (označená symbolem dvou protínajících se kruhů - v jistícím řetězci jsou vedeny dvě lana najednou).

Horolezecké lano je tvořeno jádrem a opletem. Jádro je hlavním nosným prvkem a je tvořeno několika prameny, z nichž je část stáčena levotočivě a stejný počet pramenů pravotočivě. Tím se zamezí samovolném kroucení lana. Uprostřed jádra je kontrolní barevná nit, která určuje rok výroby lana ( každý výrobce používá jiné barvy).
Oplet slouží k ochraně jádra před poškozením např. od ostrých předmětů, UV záření před kterým se lano musí chránit. Oplet může být různobarevný. Na každém konci lana ( na opletu) je kontrolní štítek kde je uvedena pevnost lana, délka, průměr a výrobce.
Je nutné se o lano řádně starat a ošetřovat jej, abychom zajistili bezpečný pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou.

Kontrola nového lana:
Nové koupené lano rozbalíme podle pokynů výrobce a necháme ho rozmotané přibližně dvě hodiny. Tímto se odstraní pnutí v laně. Lano přeměříme zda má odpovídající délku a zkontrolujeme ho pohmatem zda nemá vady (změny průměru či poškozený oplet).

Kontrola a ošetření lana před použitím a po použití:
Cílem kontroly lana je, zjistit zda lano není nijak porušené a lze ho dále používat. Kontrolu provádíme pohmate a opticky. Optickou kontrolou zjišťujeme nečistoty, změnu barvy lana, zesklovatění, porušení opletu ( přetržené nitě v opletu). Kontrolu pohmatem provádíme tak, že lano protahujeme rukou a zjišťujeme změnu průměru lana, ztvrdnutí nebo značné změknutí, vyboulená místa.
Suché znečištění lana opatrně odstraníme kartáčkem. Zabahněné lano nebo znečištěné pískem je nutno vyprat v čisté vodě do 30oC (může být i mýdlová voda pokud to dovoluje výrobce). Sušení lana se provádí na stinném, dobře větratelném místě bez použití tepelných zdrojů!
Po vyprání a vysušení lana se lano musí "prozvonit". Prozvoněním lana docílíme narovnání pramenů jádra lana, která se mohla splést při slaňování (při slaňování a práci na laně dochází ke kroucení lana a tímto může dojít ke spletení pramenů). Prozvonění provádí dva hasiči. Každý chytí jeden konec lana a vytvářejí vlny na laně. Poté můžeme lano sbalit.
Kontrolu před použitím můžeme nahradit kontrolou po použití, pokud je lano po kontrole zabezpečeno proti použití např. plombou na vaku pro lano.

Ochrana lana před poškozením:
Vyhýbáme se vedení lana poblíž působení chemických látek, působením vysokých teplot, tření lana přes hrubý povrch, vedení a namáhání přes ostré hrany. Za ostrou hranu se považuje hrana o poloměru menší než 5 mm, kdy při zatížení může dojít k poškození lana případně i jeho uříznutí. Pro ochranu lana můžeme použít hranové kladky, vyvěšení lana přes kladky, chráničky lana ( lze využít kus hadice, vak na lano či rukavice), nebo pomocí Pulmana. Pulman je lezec, který je bezpečně zajištěn na hraně a lano prochází např. přes kladku, kterou má zajištěnou na svém zachycovacím postroji.
Chránička z hadice
Způsoby balení lan:
Balení do vaku ( rope bagu) - je nejvýhodnějším způsobem balení lana. Lano je do vaku poskládáno tak, že při odebírání se nemůže zauzlovat a při transportu je lano chráněno proti poškození. Na konci lana musí být vytvořen uzel např. osmičkový. Součástí vaku bývá i plachta na ochranu před znečištěním či prodřením lana na hrubém povrchu.

Balení do panenky na jednoducho - je nejpoužívanějším způsobem balení lana. Nabereme lano v délce přibližně na jedno rozpažení a vkládáme do jedné dlaně ruky ( konec lana musí bít o něco delší než samotná panenka aby nedošlo k zamotání). Takto pokračujeme až se dostaneme ke konci lana ( necháme volné přibližně 2m lana). Zbylými dvěmi metry lana omotejte vzniklou panenku přibližně šesti otáčkami, poté konec lana protáhněte vzniklým okem na panence a vytvořte ohyb. Tímto ohybem protáhněte konec lana a panenka je zajištěna proti rozmotání. Při transportu dbáme na ochranu lana před poškozením.
Balení do řetízku - tento způsob balení není příliš používaný. Může se využít při potřebě rychle sbalit lano případně při praní. Začíná se vytvořením jednoduchého očka na konci lana. Očkem provlečeme ohyb na laně. Do vzniklého očka provlečeme další ohyb a takto postupujeme až ke konci lana. Výhodou je rychlost balení, při spouštění se lano samovolně svojí vahou rozváže a na konci lana zůstává jednoduché očko pro indikaci konce lana.
Pokud se lano delší dobu nepoužívalo je dobré ho přebalit aby nedošlo k přeležení a tvarové deformaci jádra lana.