Březen 2010

4. týden březen

21. března 2010 v 8:23 | Stanislav Grim |  Foto týdne
j
j

1
click here

Návštěva HZS Petrovice

4. března 2010 v 16:32 | Stanislav Grim |  Hasičské stanice/Fire Departments
Jednotka HZS Ústeckého kraje územního odboru Ústí nad Labem pobočná stanice Petrovice je zařazena v plošného pokrytí kraje do kategorie JPO I. Stanice Petrovice je umístěna na dálnici D8 z Německa do Prahy nedaleko dálničních tunelů Libouchec a Panenská ( nejdelší dálniční tunel v České republice - 2167 m). Požární stanice, která byla postavena roku 2006 je typu P1 a na 24 hodinové směně slouží početní stav hasičů 1+4. Do plošného pokrytí stanice spadají přilehlé vesnice a dálniční úsek o délce přibližně 37 Km (22 Km z české strany a 15 Km v Německu), kdy dojezdový čas do tunelu Panenská je přibližně 2 minuty. Součástí stanice je dispečink pro oba tunely, ze kterého se dá koordinovat doprava v tunelech při případné nehodě.
Stanice Petrovice disponuje touto technikou: Prvním výjezdovým automobilem je Man 4x4 CAS 15 M2Z 2000/120 s nástavbou od firmy THT Polička. Osazen odstředivým čerpadlem Godiva o jmenovitém průtoku 1500 l/min při tlaku 1 MPa a sací výšce 3m a u vysokotlaku 250 l/min při tlaku 4 MPa. Vozidlo je vybaveno hydraulickým vyprošťovacím zařízením Holmatro s jednohadicovým systémem CORE s hydraulickými nůžkami, rozpěrnými válci a rozpínákem, pneumatickými vysokotlakými vaky, velkou lékárnou pro dopravní nehody, VRVN, vyváděcími prostředky, měřící a detekční technikou, přetlakovým ventilátorem, dvěmi IDP Dräger PA 90 s dvěmi tlakovými lahvemi pro dlouhodobý zásah v tunelu ( v kabině posádky jsou klasické IDP Dräger PA 90), sorpčními látkami, pneumatickými ucpávkami, elektrocentrálou a osvětlovacím stožárem, protichemickými ochrannými oděvy OPCH 90 PO, reflexními oděvy OL 2, lezeckým vybavením, vakuovými dlahami a nosítky, výtlačným příslušenstvím, motorovou a rozbrušovací pilou.
Druhým výjezdovým automobilem je Tatra 815 CAS 32 8000/800 a velitelský automobil Ford Ranger.
Na stanici je také speciální pásový vůz "železný kůň" a pračka na hadice od firmy Ziegler.
Při zásahu v tunelu jsou hasiči povinni mít na sobě speciální brýle chránící oči proti jemnému prachu, který se vyskytuje v tunelu. Kvůli nadměrnému hluku v tunelu převyšující i 102 dB jsou vybaveni radiostanicemi s hlavovým systémem.
Tímto bych chtěl poděkovat hasičům ze stanice Petrovice za provedení po stanici a za dokonalé seznámení s jejich stanicí.
Pračka na hadice
Tunel Panenská