Březen 2011

HZSP Letiště Praha

28. března 2011 v 8:35 | Stanislav Grim |  Hasičské stanice/Fire Departments
Jednotka HZSP Letiště Praha (ARFF Airport Prague) je zařazena v plošném pokrytí kraje do kategorie JPO IV. Jednotku tvoří dvě stanice a to Centrální stanice a Pobočná stanice Sever, která je umístěna nedaleko RWY 24/06 a 31/13. Na každé ze čtyř dvanáctihodinových směn se střídá devatenáct hasičů (plný početní stav), tento počet udává Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), která stanovuje minimální početní stav na letecký provoz 1+5 a 1+5, mimo letecký provoz (objekty) početní stav 1+3. Předpis ICAO také stanovuje kategorii letiště. Kategorie Letiště Praha je stanovena na 9 z 10. Z toho důvodu musí být jednotka vybavena minimálně třemi zásahovými vozy, zásobou hasební vody 24300l a výtokové množství pěny účinnosti B musí být 9000l/min. Nezvyklá je doba výjezdu, která činní 45 vteřin od vyhlášení poplachu a splnění zásahové času 3 minuty od nahlášení události na letecký provoz, mimo letecký provoz je tato doba stanovena na 4 minuty. Na Centrální stanici je mimo jiné umístěno operační středisko, tělocvična s posilovnou. V suterénu se nachází požární nádrž o objemu 50000l, výcvikový polygon s centrem fyzické zátěže, který se absolvuje jednou za 3 měsíce.
Technika na stanici: MB Atego CAS K30 2500/200 s nástavbou od firmy Rosenbauer. Výkon čerpadla je 3000l/min při 8Bar a 400l/min při 40Bar vysokotlaký režim. Na střeše kabiny je umístěn monitor o výkonu 1000l/min při 10Bar ovládaný z kabiny. Vozidlo je vybaveno přívodním a výtlačným příslušenstvím, IDP Scott, termokamerou, detektorem výbušných látek, dozimetrem, hydraulickým vyprošťovacím zařízením Lukas, motorovou pilou a rozbrušovací pilou s kotouči na lehké slitiny Al, pneumatické vysokotlaké vaky a AQ kapalinou ( kapalina používaná pro neutralizaci ropných produktů vyteklých na provozní plochy z letadel), sorpční látky, 20l hasiva Pyrocool, nastavovacím a výsuvným žebříkem. V prostoru strojovny čerpadla se nachází naviják s délkou hadice 40m DN 25mm o průtoku 200l/min. Na předním nárazníku je umístěn naviják s délkou lana 30m a tažnou silou 35kN.
Dalším vozidlem je TA Iveco Daily, který je vybaven elektrocentrálou Honda se šesti 1000 W halogenovými světli, tři jsou nainstalované v zadní části vozu a další tři jsou přenosné, vysavačem na nebezpečné látky Vetter, kalovým čerpadlem, IDP Scott, sorpčními látkami, přetlakovým ventilátorem Papin, odsavačem kouře Hurikan, kterým lze vytvořit i mlhovinu pro chlazení a lze ho použít ve výbušném prostředí, pneumatickými ucpávkami, speciálním tmelem pro ucpání trhlin například v nádrži cisteren převážející NL a AQ kapalinou.
RZA Volkswagen TDI 200/20 vybaven vysokotlakým zařízením Rosenbauer s dvouválcovým čtyřtaktním motorem Briggs and Stratton, který pohání pístové čerpadlo (šesti pístové), výkon čerpadla je 38l/min při 100Bar, délka hadice na navijáku je 60m, IDP Scott, sorpční látky, AQ kapalinou, VRVN a teleskopickým žebříkem.
Dvě velkokapacitní cisterny MB 2638 CAS K40 8000/1000 o výkonu 4000l/min při 10Bar a 400l/min při 40Bar vysokotlaký režim. Na přední straně kabiny automobilů je umístěn střešní monitor o výkonu 4000l/min při 10Bar a dostřiku 72m, také lze použít poloviční výkon 2000l/min při 10Bar, spodní monitor o výkonu 1000l/min při 10Bar a dostřiku 42m. Ve spodu vozidla jsou umístěny ochranné trysky, tři vepředu a dvě na zadních nápravách, každá o výkonu 75l/min. Nástavba od firmy Rosenbauer je vybavena výtlačným a přívodním příslušenstvím, dvěma vysokotlakými navijáky s délkou 40m, pneumatické vysokotlaké vaky, rozbrušovací pilou s kotouči na lehké slitiny Al, IDP Scott a 40l hasiva Pyrocool, nastavovacím žebříkem.
Dva totožné letištní speciály firmy Rosenbauer, Panther FL 6x6 KHA 60 12000/1500/250 osazen čerpadlem Rosenbauer R 600 o výkonu 6000l/min při 10Bar. Na přední straně jsou umístěny dva monitory, přední monitor o výkonu 1000l/min při 10Bar a dostřiku 42m, střešní monitor o průtoku 5000l/min při 10Bar a dostřiku 84m nebo polovičním průtoku hasiva 2500l/min při 10Bar. Tři ochranné trysky v přední části vozu a tři trysky umístěné podél zadní části vozu každá o výkonu 75l/min. V pravé přední roletě je umístěno práškové hasicí zařízení Minimax s 250kg zásobou prášku BCm kompatibilní s pěnidlem, dvě 30m hadice DN 32mm s práškovou proudnicí rozvedené na levou a pravou stranu a výtlačným médiem 25l dusíku v tlakové láhvi, elektrocentrála Rosenbauer s osvětlovacím stožárem osazený čtyřmi 1000W halogenovými světly, který je umístěn v zadní části nástavby. Elektrocentrálu lze nastartovat z kabiny. V zadní části nástavby je také umístěn motor Detroit Diesel 60 DDEC IV 489 kW při 2300n/min. Na obou stranách jsou umístěny navijáky s délkou 30m a průměrem gumové hadice DN 32mm o průtoku 475l/min při 7Bar. V kabině se nacházejí IDP Scott Sabre integrované v sedačkách.
Dalším letištním speciálem od firmy Rosenbaur je Panther ARFF CA5 6×6 KHA 62 12500/1500/250 osazen čerpadlem Rosenbauer R 600 o výkonu 6200l/min při 11Bar. Na přední straně jsou umístěny dva monitory, přední monitor o výkonu 1500l/min při 10Bar a dostřiku 46m, střešní monitor o průtoku 5000l/min při 10Bar a dostřiku 84m nebo polovičním průtoku hasiva 2500l/min při 10Bar. Tři ochranné trysky v přední části vozu a tři trysky umístěné podél zadní části vozu každá o výkonu 75l/min. V pravé přední roletě je umístěno práškové hasicí zařízení Minimax s 250kg zásobou prášku BCm kompatibilní s pěnidlem, dvě 30m hadice DN 32mm s práškovou proudnicí rozvedené na levou a pravou stranu a výtlačným médiem 25l dusíku v tlakové láhvi, na obou stranách jsou umístěny navijáky s délkou 30m a průměrem gumové hadice DN 32mm o průtoku 180l/min při 10Bar. V kabině se nacházejí IDP Scott Sabre integrované v sedačkách. Reálná osádka vozidla je 1+0.
Nejnovějším letištním speciálem od firmy Rosenbauer je Panther HRET 6x6 KHA 62 12500/1500/250. Jediným rozdílem od Panthera ARFF CA5 6×6 KHA 62 je počet ochranných trysek v zadní části vozidla, kde se nacházejí dvě na místo tří a horní monitor nahradilo hasící rameno Stinger. Výkon monitoru na rameni při složeném stavu je 6000l/min při 12Bar. Za maximálního vysunutí ramena do výšky 16,5m je výkon omezen na 4000l/min. Násilné hašení vnitřku letadel je zajištěno hydraulicky vystřelovaným trnem o průtoku 800l/min při 12Bar, síla vystřelení je 210Bar za 0,1s. Rameno je opatřeno barevnou kamerou u monitoru a infračervenou kamerou u trnu, kde se dá jejich záznam uložit do paměti. Reálná osádka je také 1+0.
AZ 37 Iveco Magirus s pětidílnou sadou a košem na konci sady, kam lze umístit otočnou proudnici, nástavec s nosítky nebo dvě 1000W halogenová světla. Přívodní vedení do koše zajišťuje 40m hadice B 75mm. Nástavba obsahuje dvě lana pro ukotvení žebříku za silného větru, 40m záchranné lano, zakládací patky. Na točně sady je umístěna elektrocentrála.
Kontejnerový nosič Scania P380 se zdravotnickým kontejnerem. V kontejneru se nachází lékařské vybavení, 100ks nosítek, stan, elektrocentrála s osvětlovacím stožárem a dvěma 1000W halogenovými světli. Dalšími kontejnery na stanici jsou tři kontejnery s vybavením pro vyproštění letadel z nezpevněného povrchu, pěnidlový kontejner o objemu 10000l pěnidla AFFF a s membránovým čerpadlem pro plnění do jiných zdrojů a kontejner na čerpání nebezpečných látek.
Záchranné schody Scania P400 jsou nejnovější technikou u hasičů letiště Praha. Slouží pro evakuaci lidí z letadla a vytvoření zásahové cesty pro zasahující hasiče. Na pravé straně je suchovod s navijákem o délce 40m pro hasební zásah uvnitř letadla. Nechybí zde i IDP Scott Sabre.
Další technikou na stanici je kolový nakladač Manitou, VEA Škoda Octavia, UA Volkswagen LT 46, autobus Iveco, Volkswagen Caddy pro přepravu hasicích přístrojů a přívěsný kompresor Copco, který plní vaky pro vyproštění letadel. Přívěs na ropné havárie a přívěs se dvěma agregáty na lehkou pěnu Fomax 7.
Centrální stanice
Pobočná stanice Sever
Pěnidlový kontejner